Animated Musical history of Belarus
Author Message
Osweo
Offline
MemberEngland

Posts: 2.889
Joined: Mar 2012
Reputation: 905
Post: #1
Animated Musical history of Belarus
Budz'ma Belarusami!

Padre Organtino linked me to this, and it's too good not to share. I'd love to do the same for my country, indeed.
Being slightly russophone, the language itself is interesting. I found the lyrics on the net, so you can sing along;

Belorussian Wrote:Не было раней нічога, а цяпер усяго многа.
За гэта мы мусім падзякаваць Богу,
Ён ствараў наш свет у жанры фрыстайлу,
Прамовіў “Будзьма!”, і Беларусь паўстала.
Іхтыязаўры і іншыя цмокі…
Мы напачатку ў акіяне моклі,
А потым пакінулі водныя нетры
І займелі мы назву “неўры”.
Неўры здавён, ад першых вякоў
Пераўтвараліся ў ваўкоў —
Такая вось звычка была ў народа…
Жыцень, Пярун, Дажджбог і Кола Сварога —
У паганскіх багоў продкі нашыя верылі,
Але ўжо хрысціянства грукае ў дзверы ім.
Будзьма ведаць свой род, шалёны народ, беларускі народ!

Год 862 ад нараджэння Хрыстова —
Пра Полацак першыя летапісныя словы.
Ў тым Полацку збудуюць сабор Святой Сафіі
(У свеце былі толькі тры такія).
Тамтэйшы князь Усяслаў Чарадзей
Быў чоткі персанаж, але слухай далей!
У Полацку жыла Еўфрасіння Святая,
Памяць пра яе ў стагоддзях не тае.
Для яе зрабілі знакаміты крыж
(Не проста супер, а супер-звыш),
Але ў апошнюю вайну артэфакт прапаў.
Такі вось, прабачце, мясцовы грааль.
Ідзем далей, не марудзім доўга.
Час надышоў князя Міндоўга.
І тут мы зацяміць мусім з табой —
Тады Беларусь называлі Літвой,
А дакладней — Вялікім Княствам Літоўскім
З гербам “Пагоня” і суперскім войскам.
Пакрочым далей сваім шляхам пыльным.
Князь Гедымін засноўвае Вільню.
Сон легендарны — ваўчара ў латах…
На Вікіпедыі пра гэта багата.
Будзьма ведаць свой род, шалёны народ, беларускі народ!

Год 1362-гі.
Шчэрацца дзіды. Лунаюць сцягі.
Нашыя войскі ля Сіняй Вады
Разбілі трох ханаў Залатое Арды,
І Княства Літоўскае раптам — о-па! —
Зрабілася буйнейшай дзяржавай Еўропы.
Давайце далей разгортваць світак.
У Княстве Літоўскім княжыць Вітаўт.
Тэўтонскі Ордэн нам пагражае.
Пад Грунвальдам бітва ўсё вырашае.
Вітаўт з Ягайлам, польскім каралём,
Крыжакоў адправілі ў металалом.
Францішак Скарына — канкрэтны мажор.
Вучыўся не ў Полацку, а за мяжой.
І з гэтай навукай ён добра парадзіў —
Беларускую Біблію выдаў у Празе.
Вайскоўцы былі ў форме не горшай —
Паклалі маскоўскае войска пад Оршай
У 1514-м годзе,
Але годзе пра гэта, наперад мы пойдзем!
Хвілінны прыпынак — зараз і тут
Зацверджаны Трэці Літоўскі статут,
А пад Кіргхольмам разбілі шведаў,
Відаць, ты пра гэта раней не ведаў.
Будзьма ведаць свой род!

У Магілёве ў бітве апантанай
Сем тысячаў палегла акупантаў.
Якіх акупантаў? Ну, гэтых… З Усходу —
Прадстаўнікоў братняга расейскага народу.
Іх называлі яшчэ “маскавіты”,
А мы ўжо ў Рэчы жылі Паспалітай —
Беларуска-літоўска-польскай дзяржаве —
І чамусьці суседзяў усіх раздражнялі.
Тры падзелы Рэчы Паспалітай —
Вось так — узялі нас і падзялілі.
Найбольшую частку з’ела Расея…
Сярод шляхты незадаволенасць спее.
На сцэне з’явіўся Тадэвуш Касцюшка.
Запомніць імя гэта трэба. Таму што
Тадэвуш канкрэтным быў рэвалюцыянерам —
У свабоду, роўнасць, братэрства верыў,
Змагаўся за гэта нават у Штатах,
Але рускі царызм яго кінуў за краты.
Будзьма ведаць свой род, шалёны народ, беларускі народ!

Падчас напалеонаўскага землятрусу
З беларусамі біліся беларусы,
А ў 1863-м
Паўстанне ізноў пажарышчам свеціць.
Кастусь Каліноўскі, сын Беларусі
Ў роспачы быў, у гаркоце, у скрусе,
Падняў касінераў, смела біўся ў палях,
Але ў пятлі на Лукішках скончыў свой шлях.
Свет на мяжы ХХ стагоддзя.
Трэба падымаць культуру ў народзе!
Багушэвіч, Багдановіч, Купала і Колас,
Ластоўскі, Луцкевіч… Багата было вас!
Дзясяткі й дзясяткі выбітных імёнаў…
Але ўжо рэвалюцыя палае чырвоным.
Ну вось. У рэвалюцыйных жахах
З’яўляецца новая дзяржава.
Завецца прыгожа яна: БНР.
Яе ўтварэнне святкуем і цяпер.
Але раптам аднекуль — з дзіркі ад бубліка —
З’яўляецца іншая на табе рэспубліка.
Завецца ўжо не рамантычна яна —
Савецкая сацыялістычная.
20-я гады. Векапомны час.
Беларусізацыя пануе ў нас.
Пісьменнікі пішуць выдатныя творы,
Мастакі ў Віцебску заўсёды ў гуморы…
І гэтак было, пакуль не прыйшоў
Год 37-мы, крывавае шоу.
Але то шчэ была апраметная.
І вось пекла — Другая сусветная.
Былі акупанты, былі партызаны,
Краіну ізноў на шматкі разгрызалі…
Ізноў беларусы з абодвух бакоў…
Ліецца кроў родных братоў.
Канец вайне! Здавай аўтамат!
І вось ужо ў небе ляціць касманаўт.
Машэраў, прамову сваю гавары!
Спявайце пра Яся грамчэй, “Песняры”!
Барыс Кіт, рабі вынаходкі ў НАСА,
А мы застанемся з краінай сам-насам.
Рэспубліка Беларусь — яе назва цяпер.
Прыняты сцяг, зацверджаны герб.
Спяваюцца песні, чытаюцца вершы…
Год 1991-ы…
Будзьма
Ведаць свой род!
Шалёны народ, беларускі народ…

Russian Wrote:Будьма!

Не было здесь ничего, а теперь столько всего,
Мы благодарим за это Бога одного
Он в манере фристайла творил мир великий
Сказал он «Будьма!», и Беларусь возникла –
Ихтиозавры и змеи морские
Мы в океане сначала жили
Потом на суше шаг сделали первый
И назвались тогда мы «невры»
Невры издревле, с начала веков
Превращаться умели в волков –
Такая уж привычка была у народа
Жытень, Перун, Даждьбог и Круг Сварога.
В языческих богов наши предки верили,
А вот и христианство стучится в двери им.
Знай же древний свой род,— дерзкий народ, белорусский народ!
Год 862 от рождения Христова –
В летописях первое про Полоцк слово.
В том Полоцке построят собор Святой Софии
(Во всём мире тогда – лишь три такие).
Правил там Всеслав Чародей,
Он персонаж что надо. Слушай дальше скорей.
В Полоцке жила Ефросинья Святая,
Память о ней сотый век не тает.
Знаменитый крест ей сделал асс
(И даже не супер, а мега-класс!),
Но в последней войне артефакт исчез,
Такой вот Грааль белорусских мест.
Дальше идём, путь наш долгий,
Самое время вспомнить Миндовга.
И тут на ус наматывай свой –
Тогда Беларусь называли Литвой,
Великим Литовским Княжеством даже
С гербом «Погоня» (отличным, прямо скажем).
Дальше идём дорогою пыльной.
Князь Гедимин ставит город Вильно.
Сон легендарный, волчара страшный…
Но Википедия подробней расскажет.
Знай же древний свой род,— дерзкий народ, белорусский народ!

Год 1362-й.
Копья щетинятся. Луки дугой.
Армия наша у Синей Воды,
Разбила трёх ханов Великой Орды,
Литовское Княжество раз – и опа! –
Раскинулось где-то на пол-Европы.
Читаем дальше древний наш свиток.
Теперь тут главный князь наш Витовт.
Тевтонский Орден начал наезды.
Под Грюнвальдом битва их ставит на место.
Витовт с Ягайло, польским королём
Крестоносцев отправили на металлолом.
Франциск Скорина – конкретный мажор:
Учился не в Полоцке, а за рубежом.
Но и эту науку неплохо осилил он –
В Праге вышла белорусская Библия!
И солдаты под Оршей в форме приличной:
Московское войско разбили отлично.
В 1514-м году,
Но об этом хватит — я дальше веду,
Чуть отдохнём – и дела нас ждут:
Утвердили Третий Литовский статут,
А под Киргхольмом разбили шведов,
(Знаешь об этом – поделись с соседом)
Знай же древний свой род!

В Могилеве в битве горячей
Семь тысяч врагов получили сдачи.
Каких врагов? Ну, этих… Восточных,
Которых нам в братья давненько прочат.
Их называли ещё «московиты»,
А мы уже в Речи живём Посполитой –
Белорусско-литовско-польской державе –
И чего-то соседей всегда раздражали.
Три раздела Речи Посполитой –
Вот так нас и разделили, гляди ты.
Больший кусок урвала Россия…
Но знать недовольна – они не такие.
На сцену выходит Тадеуш Костюшко –
Его имя помни всегда, потому что
Он был конкретным революционером
И в свободу, равенство, братство верил,
За них воевал он даже в Штатах,
А русский царь в тюрьму его запрятал.
Знай же древний свой род,— дерзкий народ, белорусский народ!

Времена Наполеона – ох и было печали:
С белорусами белорусы воевали
А в 1863-м
Восстание снова руинами встретит.
Кастусь Калиновский, сын Беларуси
Тоску разрубил, словно гордиев узел,
Сраженья давал, поднимал косинеров,
Но в петле на Лукишках закончил карьеру.
Мир на рубеже ХХ века.
Окультурить давно пора человека!
Богушевич, Богданович, Колас и Купала,
Ластовский, Луцкевич… Их было немало!
Десятки имён, и в народе их знают…
Но вот революция красным пылает,
и в этом революционном коварстве
Возникло новое государство.
Назвали красиво его: БНР.
Мы празднуем этот день и теперь.
Но из ниоткуда – из дырки от бублика –
вдруг вылезла совсем другая республика
С названием не таким романтичным:
Советская социалистическая.
20-е годы. Жмём на газ:
Белорусизация вовсю у нас.
Писатели пишут всего и помногу,
Художники в Витебске – со временем в ногу…
И было так, пока не пришёл
Год 37-й, кровавое шоу.
Но это было только чистилище,
Гитлер напал – вот это страшилище!
Тут вам оккупанты и тут партизаны,
По землям как будто прошли ураганы…
Вновь белорусам друг в друга стрелять,
Сражаются братья упорно опять.
Конец войне! Сдавай автомат!
И вот уже в небо летит космонавт.
Машеров, мудрую речь говори!
Пусть громче про Яся поют «Песняры».
Борис Кит – в НАСА изобретатель,
Нам же время со страною остаться.
Республика Беларусь – это мы теперь,
Приняли флаг, утвердили герб,
Песни поются с надеждой и верой
Год 1991-й…
Знай же древний свой род,— дерзкий народ, белорусский народ!
А здесь – многоточие. В руки вам знамя:
И вы продолжение напишите сами…
Знай же древний свой род,— дерзкий народ, белорусский народ!
Знай же древний свой род,— дерзкий народ, белорусский народ!

English Wrote:Будьма!

At first, there was nothing; now there’s a lot of everything;
we have to thank God for that,
He created our world in the freestyle genre,
He said, «Budzma” («So be it!»), and Our Land appeared.
Ichthyosauri and other dragons…
in the beginning, we lived in the ocean,
but then we left the bosom of the sea
and started to be called the Neuri.
From the earliest times,
the Neuri could turn into wolves -
that was a customary thing for them…
Žycień, Piarun, Dažboh, and Svaroh -
our ancestors believed in heathen gods,
but Christianity already knocked on the door.
Let’s know our roots! The Belarusans, the daring people!
In the year 862 of our era,
the city of Połacak was mentioned for the first time.
There, St. Sophia Cathedral was build
(there’re only three such churches in the world).
Local Kniaź Usiasłaŭ Čaradziej
was a cool personage; Listen what I say!
St. Euphrosyne lived in Połacak,
the memory of her is cherished down the ages.
The famous cross was made for her
(it wasn’t just super, it was marvelous),
but during WWII, it was lost,
and now it’s our own grail.
Let’s continue, let’s march ahead.
The time of Grand Duke Mindoŭh came,
and here we must remember that
Belarus was called Lithuania then,
or rather – the Grand Duchy of Lithuania;
its coat of arms was Pahonia (pursuit); it had a formidable army.
Our capital Vilnia was founded by
Grand Duke Hiedymin; the legend says
he had a dream about an iron wolf…
Wikipedia describes this event.
Let’s know our roots! The Belarusans, the daring people!


The year 1362.
The sword is drawn; flags flutter in the wind…
In the Battle of Blue Waters,
our army defeated three khans of the Golden Horde,
and the Grand Duchy of Lithuania suddenly
became the largest country in Europe.
Let’s continue, let’s march ahead.
Vitaŭt reigns in the Grand Duchy.
The Teutonic Order threatens us.
The Battle of Grunwald shows who’s right -
Vitaŭt and Jagiełło, King of Poland,
junked the crusaders like scrap metal.
Francysk Skaryna was a tough guy -
he went to study abroad.
He was the first who printed the Bible
in the Old Belarusan language in Prague.
Our warriors were tough men, too -
they defeated the Moscow Army near Orša
in the year 1514.
In the meantime, the Grand Duchy of Lithuania
accepted its constitution -
the Lithuanian Statute.
In the Battle of Kircholm, we defeated the Swedish army,
Apparently, you didn’t know this fact before.
Let’s know our roots!

In the city of Mahiloŭ,
7,000 invaders were killed in the fight.
Who were these invaders? Well, these … from the East -
representatives of the brotherly Russian nation.
They were called Muscovites then.
And there’s already a new state -
the Polish–Lithuanian Commonwealth.
For some reason, it irritated all the neighbors.
The three partitions of this Commonwealth,
and we were divided between three states.
The biggest part was occupied by Russia.
It engendered discontent among the nobility,
and Tadevuš Kaściuška appears on the scene.
It’s necessary to remember this name because
he was a great revolutionary -
for liberty, equality and fraternity
he struggled even in the United States,
but the Russian Tsar cast him into prison.
Let’s know our roots! The Belarusans, the daring people!

During Napoleon’s war
the Belarusans fought with the Belarusans,
and in 1863
there was a new rebellion.
Kastuś Kalinoŭski, a patriot of Belarus,
and his peasant soldiers – “kosynierzy” -
struggled for independence,
but he was caught and hanged in Vilnia.
The world enters the 20th century.
It’s necessary to revive our culture!
Bahuševič, Bahdanovič, Kupała and Kołas,
Łastoŭski, Łuckievič… Many people!
Tens and tens of outstanding names…
but the Red Revolution is approaching fast.
Well, in the terror of the Revolution,
a new state with a beautiful name was born -
the Belarusan People’s Republic.
We still celebrate the day it was proclaimed.
But suddenly, out of the blue,
another Republic was installed here -
its name wasn’t romantic at all -
Byelorussian Soviet Socialist Republic.
The 1920s. We remember that time.
Belarusanization is everywhere.
Writers publish their excellent works,
Viciebsk artists create their chefs-d’oeuvre…
This process was stopped
in the year 1937, when
the blood purge began.
After that, one more hell – WWII.
There were invaders, there were partisans,
the country was torn apart again…
The Belarusans fought with the Belarusans again,
shedding each other’s blood.
The war is over! No need to fight!
There’re cosmonauts flying in the sky.
Masherov, it’s time for you to speak!
Pesnyary, it’s time for you to sing!
Boris Kit, make your discoveries for NASA,
and we keep living in our country,
which name now is the Republic of Belarus.
We’ve got our ensign and national emblem,
we sing our songs and read our poems…
the year 1991…
Let’s know our roots! The Belarusans, the daring people!
We stop here, but now it’s your time -
All of you can write your own continuation…
Let’s know our roots! The Belarusans, the daring people!
Let’s know our roots! The Belarusans, the daring people!
Budzma vedac svoj rod! Belaruski narod, shaliony narod!

I was wondering, though, how much of the content is controversial? Are there any outrageous distortions of history, from your point of view?
2012 Apr 03 02:17
Like PostLIKE REPLY
The following 5 users Like Osweo's post:
Aptrgangr (04-07-2014), Aramis (17-05-2012), Arnau (04-04-2012), Gaztelu (11-05-2012), Zephyr (03-04-2012)
Susi
Offline
MemberEngland

Posts: 588
Joined: Mar 2012
Reputation: 163
Post: #2
RE: Animated Musical history of Belarus
Reminds me of this song-version of this poem:

Original Poem by Yanka Kupala:

Quote:Хто ты гэткі?
— Свой, тутэйшы.
Чаго хочаш?
— Долі лепшай.
Якой долі?
— Хлеба, солі.
А што болей?
— Зямлі, волі.
Дзе радзіўся?
— Ў сваёй вёсцы.
Дзе хрысціўся?
— Пры дарожцы.
Чым асвенчан?
— Кроўю, потам.
Чым быць хочаш?
— Не быць скотам.

Belarus has always fascinated me Smile The song is very nice.
2012 Apr 03 05:05
Like PostLIKE REPLY
The following 3 users Like Susi's post:
Osweo (03-04-2012), Sans Nom (04-04-2012), Zephyr (03-04-2012)
Unurautare
Offline
MemberRomânia

Posts: 349
Joined: Mar 2012
Reputation: 35
Post: #3
RE: Animated Musical history of Belarus
"Belarus was called Lithuania then" -___- Sure,and during World War 2 it was called Nazi Germany lulz.
2012 Apr 03 06:24
Like PostLIKE REPLY
The following 3 users Like Unurautare's post:
Osweo (03-04-2012), Temnozor (02-07-2014), Zephyr (03-04-2012)
Mustapaita
Offline
Tulkoon sota ja veriset vaatteetSuomi

Posts: 3.958
Joined: Mar 2012
Reputation: 817
Post: #4
RE: Animated Musical history of Belarus
Animated history of Latvia.

Another one.
"Devil, I am devil." ― Pekka Siitoin
2012 Apr 03 08:49
Like PostLIKE REPLY
The following 4 users Like Mustapaita's post:
Osweo (03-04-2012), Unurautare (03-04-2012), W. R. (20-05-2012), Zephyr (03-04-2012)
Unurautare
Offline
MemberRomânia

Posts: 349
Joined: Mar 2012
Reputation: 35
Post: #5
RE: Animated Musical history of Belarus
The one I liked the most was the animated history of Poland made for the Shanghai exposition in 2010:2012 Apr 03 08:53
Like PostLIKE REPLY
The following 3 users Like Unurautare's post:
Osweo (03-04-2012), W. R. (20-05-2012), Zephyr (03-04-2012)
Susi
Offline
MemberEngland

Posts: 588
Joined: Mar 2012
Reputation: 163
Post: #6
RE: Animated Musical history of Belarus
Has anyone else checked out the site linked with the video?

http://budzma.org/

I think it's some sort of public campaign to promote Belarusians. Or the idea of them?
2012 Apr 03 18:17
Like PostLIKE REPLY
The following 1 user Likes Susi's post:
Osweo (03-04-2012)
Osweo
Offline
MemberEngland

Posts: 2.889
Joined: Mar 2012
Reputation: 905
Post: #7
RE: Animated Musical history of Belarus
(2012 Apr 03 05:05)Susi Wrote:  Reminds me of this song-version of this poem:

Original Poem by Yanka Kupala:
Very powerful stuff, spasibo dlya nego! I downloaded it. Smile Perhaps, I'll make a cover... Tongue

I love trying to figure Belarussian out. Usually, you can change certain letters for certain others, and come up with something almost Great-Russian. Tongue

Your poem there reminded me of this one that Ville linked me to:
http://yankakupala.ru/khto-tam-idze thumbs up

(2012 Apr 03 06:24)Unurautare Wrote:  "Belarus was called Lithuania then" -___- Sure,and during World War 2 it was called Nazi Germany lulz.
Wee-elll..... They did use their language for official purposes, so it's not QUITE as silly as it might at first seem. Consider the analogy of Francophone lords in mediaeval England, for the Lithuanian rulers of this part of the collapse Kievan state.

(2012 Apr 03 08:53)Unurautare Wrote:  The one I liked the most was the animated history of Poland made for the Shanghai exposition in 2010:
Great stuff, but a shame that the ancient phase is so summarily dismissed, as though nothing of note happened before the conversion. sad

(2012 Apr 03 18:17)Susi Wrote:  Has anyone else checked out the site linked with the video?

http://budzma.org/

I think it's some sort of public campaign to promote Belarusians. Or the idea of them?
Yeah, it's like White Ruthenian talked about on Apricity. Belarus' stands before a choice. To refind themselves as a special distinct people, or become 'West Russians' as he put it. The latter option has been the winner in recent years, for better or worse.
2012 Apr 04 00:13
Like PostLIKE REPLY
The following 1 user Likes Osweo's post:
Sans Nom (04-04-2012)
Unurautare
Offline
MemberRomânia

Posts: 349
Joined: Mar 2012
Reputation: 35
Post: #8
RE: Animated Musical history of Belarus
(2012 Apr 04 00:13)Osweo Wrote:  Wee-elll..... They did use their language for official purposes, so it's not QUITE as silly as it might at first seem. Consider the analogy of Francophone lords in mediaeval England, for the Lithuanian rulers of this part of the collapse Kievan state.

I knew about it,and it still looks silly to me.

(2012 Apr 04 00:13)Osweo Wrote:  Great stuff, but a shame that the ancient phase is so summarily dismissed, as though nothing of note happened before the conversion. sad

Let me see: they ate people,had sex in the woods and prayed to pagan gods,somewhere along those lines Big Grin . Anyway the most important step for an European nation was to convert to Christianity,you can consider the moment as "the real birth" of a nation,taking into account the consequences.
2012 Apr 04 08:50
Like PostLIKE REPLY
Osweo
Offline
MemberEngland

Posts: 2.889
Joined: Mar 2012
Reputation: 905
Post: #9
RE: Animated Musical history of Belarus
(2012 Apr 04 08:50)Unurautare Wrote:  I knew about it,and it still looks silly to me.
Certainly, but the tone was a bit tongue in cheek anyway, if you listen to it.
Quote:
(2012 Apr 04 00:13)Osweo Wrote:  Great stuff, but a shame that the ancient phase is so summarily dismissed, as though nothing of note happened before the conversion. sad

Let me see: they ate people,had sex in the woods and prayed to pagan gods,somewhere along those lines Big Grin . Anyway the most important step for an European nation was to convert to Christianity,you can consider the moment as "the real birth" of a nation,taking into account the consequences.
[Image: e8ed21cf8c.jpg]
;)

Our traditional historiography takes the conversions as a 'coming of age' rite of passage, often not even writing about the earlier phase, but I was thinking about this the other day with reference to England.

There's a poem in the Anglo-Saxon Chronicle about the defeat of an Irish-Norse army that invaded. It says that 'never was there such bloodshed on this island... since the brave warriors of our people first took this island'. Thus our own poetic tradition looked back to the colonisation and conquest of Britain for their 'beginning'. The conversion came a good two or three centuries later, for the most part. And our legends and epic poetry looked back further still. It just make Poland and the other NE countries seem like 'little brothers' if we allow the Christianocentric view a monopoly, and this is very unjust.
2012 Apr 04 20:31
Like PostLIKE REPLY
The following 1 user Likes Osweo's post:
Sans Nom (04-04-2012)
Albion
Offline
MemberEngland

Posts: 180
Joined: Mar 2012
Reputation: 28
Post: #10
RE: Animated Musical history of Belarus
Isn't Belarus just an artificial construct? Aren't they merely Western Russians?

It seems likely that Belarus will become a republic in Russia soon. Belarus is broke and Moscow is in charge really.
2012 Apr 10 12:02
Like PostLIKE REPLY


Forum Jump:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)